Ансамбъл „Пазарджик“

Фолклорните ансамбли са не само източник на изкуство и забавление, но и ключов фактор за запазването на културното богатство на една нация. Те играят важна роля в развитието на обществото, като предоставят място за изразяване на традиции, идентичност и социално взаимодействие.Ето някои ползи от съществуването им:

1. Пазят Културното Наследство

2. Създават Общностно Участие

3. Подпомагат Туризма и Икономиката

4. Развиват Творческите Умения и Личностното Развитие

5. Предоставят Възможности за Образование и Обучение

Ръководител на ансамбъла

Атанас Чолаков е роден на 15 май 1946 г. През 1969 г. учи в новосъздадения Институт за културно-просветни кадри в Хасково, специалност музика.След завършването си през 1971 г., преминавайки през школата на читалищната сцена, а през 1973 г. е приет в АМТИ-Пловдив. През 1977 год. завършва с ректорска награда за отличен успех.През 1982 г. е назначен като Главен художествен ръководител и диригент на хора в Ансамбъла за народни песни и танци-Пазарджик. . През 1995 г. по негово предложение и изготвен статут е образуван Общински център по фолклор с идеята да се организира и подпомага дейността на творческите състави от общината. През 2000г. Атанас Чолаков обединява около 35 творци и общественици от Пазарджишка област в неправителствена организация „Общество за музика и танци в Пазарджишка област".От есента на 2009 година поема диригентската палка и застава пред оркестрантите-самодейци от мандолинен оркестър „Маестро Георги Атанасов"-Пазарджик. В традиционния конкурс на в-к „Пазарджишка Марица" Атанас Чолаков е номиниран и избран за „Творец на годината-2012" През 2013 и 2014 г. Мандолинен оркестър „Маестро Георги Атанасов**-Пазарджик, получава грамота и сертификат за представеното високо художествено ниво на изпълнение на Българския фолклор в 4-ти Национален конкурс на Фолклорните състави организиран по линия на ЮНЕСКО. На 10.01.2015 г. Международен Съвет на организациите за фолклорни фестивали и традиционни изкуства - Националната секция на CIOFF България, присъжда на Мандолинен оркестър „Маестро Георги Атанасов"-Пазарджик, с художествен ръководител и диригент Маестро Атанас Чолаков, титлата „ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ФОЛКЛОРЕН ОРКЕСТЪР"

Ръководител Оркестър

Цанко Ненков Ненков-диригент на оркестъра от 1985 г. До сега През 1985 г. Завършва висшето си образование в АМТИИ-Пловдив и е разпределен като оркестрант в ансамбъла, а по-късно като диригент на оркестъра.Преподавател е по гъдулка в гр.Стамболийски, градска школа по изкуствата-Пазарджик, детски оркестри в Церово и Бъта.Много от неговите ученици стават професионални музиканти.през 1987 г. Създава и е ръководител на оркестър за народна музика „Красен", с който и до сега свири на тържества и събори.През 2004 г. Преподава гъдулка на чужденци по линията на „Балканфолк". Участва в записи в бнр като диригент и оркестрант. С оркестъра на ансамбъла е записал музика за три cd и е участвал в реализирането на 5 филма с бнт.

Ръководител Хор

Иванка Стойчева Паунова- диригент на хора от 1991 г.до сега През 1986 г. Завършва висшето си образование в амтии-Пловдив и започва работа като певица в ансамбъла. През 1990 г. е поканена да пее и свири в хор„Големите български гласове"-София, с който изнася концерти в страната и чужбина-Франция, Англия, Португалия, Испания, Германия, Швейцария и мн.други.нейното име е известно и с методическата помощ на фолклорни колективи в Пазарджик и регионаизвън страната нейнота работа е позната и в Дания,където е била музикален педагог на хоровете „Усмифка"-Копенхаген и „Седянка"-гр.Архус.Освен работата в ансамбъла преподава гъдулка в пу „Паисий Хилендарски",ръководи фолклорни групи в Алекоконстантиново, Главиница и Капитандимитриево.Многобройни са записите на cd и dvd с нейно участие като певица, музикант и диригент.

Ръководител танцов състав

През 1993 г. завършва държавно хореографско училище.През 1995 г. започва работа в ансамбъла.През 1996 г. започва неговата педагогическа работа с деца- с.Синитово, ансамбъл „Елица", където е съавтор и автор на редица успешни музикално-танцови постановки.С ансамбъл „Елица" е носител на множество награди и отличия от конкурси и фестивали в България и чужбина.Заедно с Иван Кочев са основатели и първите преподаватели в паралелка „Хореография" в училище „Г.Брегов".Ръководил е танцови състави във Величково, Априлци,а от 2006 г. е основател и ръководител на фолклорен състав „Китен наниз" в с.Черногорово.през 2014 г. Завършва висше хореографско образование.От 2015 г. е хореограф на ансамбъла и е автор на музикално-танцовите постановки „На мегдана", „Изгряло ми ясно слънце на момкови двори", „Извили се дор три хора".

История на ансамбъла.

Опитите да се създаде представителен ансамбъл за народни песни и танци в Пазарджик водят началото си от 1950 година. През 1956 година такъв е създаден при читалище „Виделина“, гр. Пазарджик, но поради административни неудачи е закрит.
Едва когато Окръжният народен съвет поема непосредствено тази задача от 1.01.1965 година, благодарение на големите грижи, добро материално осигуряване и ръководство, ансамбълът се утвърждава и намира своето място в културния облик на Пазарджишки окръг.
Той се състои от хор, оркестър, танцов състав и солисти. По-голямата част от изпълнителите участват и в хора, и в танците, а някои дори и в оркестъра. Техническото подготвяне и провеждане на репетициите и концертите се осъществява от изпълнителите. Репетициите се провеждат по обсъдена и приета от всички постоянна програма, като освен общите се водят и индивидуални занимания с отделни певци, танцьори и инструменталисти.

За две години и четири месеца ХОРЪТ разучава 65 тригласни и многогласни песни, обработки от 11 наши най-изтъкнати композитори – Филип Кутев, Николай Кауфман, Стефан Кънев, Кирил Стефанов, Александър Райчев, Парашкев Хаджиев, Боян Икономов. Йосис Меджиев, Живка Клинкова, Христо Тодоров, Дончо Тодоров.
Една трета от всички песни са със съпровод на оркестъра.
По техническа трудност преобладават по-леките и достъпни, но наред с тях се пеят и такива, които принадлежат към трудните партитури.
Филип Кутев разработва специално за ансамбъла пет местни песни.
Обликът на хора се определя от големия брой обработени местни народни песни, значителна част от които са направени от Ал. Начев.

Със своя репертоар и дейност ансамбълът влияе и на другите народни състави и отделни изпълнители, които често идват при нас, било за съвет, разработка, костюми, методическа помощ, да им поставим танц, песен, да им помогнем със съпровод. Често получава писма от някои твърде далечни краища на страната да им изпратим нотите на песни, които се пеят от нашия ансамбъл – Благоевград, Благоевградско, Кремиковци, Ловешко, Кърджалийско, Търновско, Ямболско и др.


През 1987 г. ансамбълът е награден с орден „Кирил и Методий“ – I степен и е обявен за държавен. Той е съхранил във фонотеката си над 5 хиляди образци на българския фолклор. В сътрудничество с държавните национални радио и телевизия са създадени множество записи, ценен архив за бъдещите поколения. Ансамбълът има учредена годишна награда за творчество „Сладкопойна чучулига“. Богат е концертният опит на формацията в България и в чужбина.

Изпълнители, популяризирали пазарджишката народна песен.

Ансамбъл „Пазаеджик“ 4400 Пазарджик ул „Екзарх Йосиф“ №4

тел.:034/444237 GSM:0885/566166

e-mail: ensamble_pz@abv.bg

Scroll to Top