Програма

5 септември -20.00 ч.-Концерт в Летния театър в Бургас.
6 септември -11.00 ч.-Концерт на пл."К.Величков"-Пазарджик.
11септември- от 10 до 12 ч.- Репетиция с акад.Милчо Василев.
12-27 септември- Подготовка за юбилейния концерт на акад.М.Василев и възстановяване на спектакъла "Самодивска орис"

От 4 октомври до 25 октомври- Камерни програми в селата:Сбор,Априлци,Крали Марко,Росен,Цар Асен,Хаджиево,Огняново,Сарая,Ивайло,Драгор,Гелеменово,Црънча,Звъничево,Братаница,Величково,Юнаците,Пищигово,добровница,Синитево,Мирянци,Главиница,Алеко Константиново,Ляхово,Мокрище,Дебращица,Паталеница,Говедаре,Мало Конаре,Овчеполци,Черногорово.
11 октомври -10.00 ч.- Конкурс за попълване на танцовия състав.
14 октомври -19.00 ч. -Концерт в гр.Съединение.
18 октомври -11.30 ч. -Репетиция с акад.Милчо Василев.
21 октомври -18.30 ч. -Концерт в ДК "Борис Христов"-Пловдив -Авторски концерт на проф.акад.Милно Василев по повод 70 годишнината му.
24 октомври -11.00 ч. Зала "Устрем"-Образов

14 ноември-Драматичен театър-представяне на спектакъла "Самодивска орис"

5 декември-Хоров концерт в Зала "Устрем"-Защита докторантура на Й.Туджарова
19 декември-Връчване Годишната награда за творчество "Сладкопойна чучулига" в залата на Драматичен театър "К.Величков"
10 февруари-Зеала "Устрем"-Концерт "С музиката на ансамбъл "Пазарджик""-по повод Защита на докторантура по дирижиране на Йонка Туджарова
14 февруари-Концерт по повод честване Трифон Зарезан-с Огняново
-Концерт по повод честване Трифон Зарезан -с.Мало Конаре
19 февруари-Образователен концерт в зала "Устрем" пред ученици от с.Паталеница и СОУ "Георги Бенковски"
ателен концерт за децата от ДГ "Калина Малина"
26 октомври -19.00 ч. Концерт в с.Звъничево.