Статистика

Брой прегледи на съдържанието : 108267
В момента има 32 посетителя в сайта
Октомври 2015

 

 

1 октомври- 16.30 ч-Концерт по повод Деня на възрастните хора-Пазарджик
2 октомври-18 ч-Камерен състав-с.Крали Марко
-19 ч.-Камерен състав-с.Росен
3 октомври-18 ч. Камерен концерт-с.Сбор
-19 ч.-Камерен концерт-с.Априлци
6 октомври- 18 ч.-Камерен концерт-с Ляхово
-19 ч.-Камерен концерт -сМокрище
9 октомври  -18 ч.-Камерен концерт- с.Дебращица
-20,30 ч.-Концерт -с.Ковачево
10 октомври-18 ч.- Камерен концерт-с.Звъничево
11 октомври-18 ч.- Камерен концерт-с Драгор
- 19 ч.-Камерен концерт- с.Ивайло
-20,30 ч.-Концерт-с.Виноградец
13 октомври-18 ч.-Камерен концерт-с.Паталеница
-19 ч.-Камерен концерт-с.Црънча
14 октомври-18 ч.-Камерен концерт-с.Пищигово
-19 ч.-Камерен концерт-с.Добровница
16 октомври-18 ч.-Камерен концерт-с.Огняново
-19 ч.-Камерен концерт-с.Мирянци
17 октомври-20 ч.Концерт в гр.Ветрен
18 октомври-18 ч.-Камерен концерт-с.Юнаците
-19 ч.-Камерен концерт-с.Величково
-20,30 ч.-Концерт във Ветрендол
19 октомври-18 ч.-Камерен концерт-с.Мало конаре
-19 ч.-Камерен концерт-с.Говедаре
20 октомври-18 ч.-Камерен концерт-с.Синитево
-19 ч.-Камерен концерт-с.Хаджиево
21 октомври-18 ч.-Камерен концерт-с.Алеко Константиново
-19 ч.-Камерен концерт-с.Главиница
22 октомври-18 ч.-Камерен концерт-с.Овчеполци
-19 ч.-Камерен концерт-с.Черногорово
23 октомври 20 ч. Концерт в гр.Кочериново,обл.Кюстендил
26 октомври-16,30 ч.-Концерт в с Звъничево

1 октомври- 16.30 ч-Концерт по повод Деня на възрастните хора-Пазарджик

2 октомври-18 ч-Камерен състав-с.Крали Марко-19 ч.-Камерен състав-с.Росен

3 октомври-18 ч. Камерен концерт-с.Сбор  -19 ч.-Камерен концерт-с.Априлци

6 октомври- 18 ч.-Камерен концерт-с Ляхово -19 ч.-Камерен концерт -сМокрище

9 октомври  -18 ч.-Камерен концерт- с.Дебращица -20,30 ч.-Концерт -с.Ковачево

10 октомври-18 ч.- Камерен концерт-с.Звъничево

11 октомври-18 ч.- Камерен концерт-с Драгор   - 19 ч.-Камерен концерт- с.Ивайло -20,30 ч.-Концерт-с.Виноградец

13 октомври-18 ч.-Камерен концерт-с.Паталеница -19 ч.-Камерен концерт-с.Црънча

14 октомври-18 ч.-Камерен концерт-с.Пищигово -19 ч.-Камерен концерт-с.Добровница

16 октомври-18 ч.-Камерен концерт-с.Огняново  -19 ч.-Камерен концерт-с.Мирянци

17 октомври-20 ч.Концерт в гр.Ветрен18 октомври-18 ч.-Камерен концерт-с.Юнаците -19 ч.-Камерен концерт-с.Величково -20,30

ч.-Концерт във Ветрендол

19 октомври-18 ч.-Камерен концерт-с.Мало конаре  -19 ч.-Камерен концерт-с.Говедаре

20 октомври-18 ч.-Камерен концерт-с.Синитево   -19 ч.-Камерен концерт-с.Хаджиево

21 октомври-18 ч.-Камерен концерт-с.Алеко Константиново  -19 ч.-Камерен концерт-с.Главиница

22 октомври-18 ч.-Камерен концерт-с.Овчеполци-19 ч.-Камерен концерт-с.Черногорово

23 октомври 20 ч. Концерт в гр.Кочериново,обл.Кюстендил

26 октомври-16,30ч.-Концерт в с Звъничево

 

 


 

 
Main page Search