''Фолклорът е просто нещо, но се иска голяма култура, за да го разбереш.''-Ф.Кутев