Моля, имайте предвид, че от 25 май 2018 г. относно обработката на лични данни се прилага Регламентът на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз 2016/679 от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни.

По-долу ще откриете информация за правилата за обработка на личните Ви данни, които ние събираме при изпълнението на задължението, наложено от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), известен също с английското си съкращение GDPR (на английски: General Data Protection Regulation). Моля, прочетете ги - това няма да Ви отнеме повече от няколко минути. Ако след като ги прочетете имате някакви въпроси, свържете се с нас. Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни, събрани във връзка с използването на този сайт, ще ни бъде предоставено, когато кликнете върху